23948sdkhjf

Hållbara tillverkningsprocesser är vägen framåt

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar drygt tre miljarder kronor på forskning som skapar förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Förhoppningarna är att detta ska ske genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser.

– Det här är ett kraftfullt, konkret initiativ för en hållbarare värld. Att minska miljö- och klimatavtrycken från materialen vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Satsningen innebär att kunskap växer fram som bidrar till att målen i FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet kan uppnås, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i en kommentar.

Satsningen består dels av det nya forskningsprogrammet Wallenberg Iniative Material Science for Sustainability, WISE. Stiftelsen avsätter 2,7 miljarder kronor till programmet under perioden 2022-2033. 380 miljoner kronor avsätts till Wallenberg Wood Science Center som forskar kring förnybara material av skogsprodukter inom programmet Nya material från träd för en hållbar framtid.

90 miljarder ton råvara utvinns årligen. Huvudsakligen är det metaller, mineraler, bio massa och fossila ämnen. Utvinngen sker till stor del av inte förnybara ämnen. Detta orsaker en stor belastning på miljö, samhälle och klimat. 

Världsproduktionen av material står för cirka 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Framställningen av metaller slukar cirka åtta procent av all framställd energi.

– Jag ser funktionella material som den viktigaste komponenten för att utveckla framtidens gröna energiteknologi och att möjliggöra cirkulära lösningar för samhällets utmaningar, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik och director för programmet, i ett pressmeddelande.

Forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability fokuserar på fyra områden. Områdena är: 

  • Omvandling, lagring och distribution av ren energi.
  •  Att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga material med cirkulära hållbara material.
  • Att motverka förorening, rena och skydda atmosfären, marken och vattendrag. 
  • Befrämja upptäckter av helt nya material för framtidens hållbara teknologier och tillämpningar.

– Vi vill etablera Sverige som en ledande nation inom detta forskningsområde. Det övergripande syftet är att möjliggöra hållbara teknologier samt utbilda framtidens ledare inom samhälle, industri och universitet, förklarar Peter Wallenberg Jr.

– För att klara klimat- och miljömålen måste industrin ställa om snabbare. Därför kommer forskningsprogrammet att bedrivas i samarbete med svensk industri, dels genom industridoktorander och postdoktorer dels genom forskningsarenor där det skapas möjligheter att utbyta kunskap och problemställningar mellan akademi och företag, säger Sara Mazur, director strategic research Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ordförande för programmet i en kommentar.

Den långsiktiga forskningssatsningen syftar till att möjliggöra en hållbar framtid.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125