23948sdkhjf

Försäljningsrekord för Bulten

– Om vi ser till helåret 2021 växte vi snabbare än marknaden och uppnådde vår högsta årsomsättning någonsin på 3 730 miljoner kronor (3 195) med en Ebit-marginal på 6,2 procent (3,5). Detta trots ett turbulent år som påverkats av svårigheter i försörjningskedjan, rejäla prisuppgångar på råmaterial och en halvledarbrist med stora konsekvenser för fordonsindustrin, framförallt på vår huvudmarknad Europa, där antalet producerade fordon minskade 2021 jämfört med 2020. Glädjande är också att försäljningen utanför fordonsmarknaden ökade med hela 96 procent under året.

Ja, så kommenterar Bultens vd och koncernchef Anders Nyström det år som gått.

Under fjärde kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 953 miljoner kronor. Motsvarande siffra kvartal fyra år 2020 var 1 080 miljoner vilket ger en minskning med 11,7 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 48 miljoner kronor. Även det en minskning mot föregående kvartal då rörelseresultatet låg på 92 miljoner.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 miljoner kronor att jämföra med motsvarande siffra år 2020 som var 176 miljoner.

– Trots ett turbulent fjärde kvartal var vår totala omsättning den tredje bästa sett till kvartalet i Bultens historia med 953 miljoner kronor (1 080), men rörelsemarginalen (Ebit) hamnade på otillfredsställande 5,0 procent (8,5), kommenterar Anders Nyström. och avslutar:

– Vår nya ytbehandlingsanläggning i Polen planeras stå klar nästa år vilket kommer att ge effektivare processer och möjlighet till ökade marginaler. Vi fortsätter följa vår strategi för att öka vår lönsamhet och tillväxt, med hållbarhet som genomgående tema. Produktionstillväxten för lätta fordon beräknas hamna på 12,5 procent för 2022 enligt LMC Automotive. Jag ser därmed att vi har förutsättningarna att växa och nå goda resultat. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096