23948sdkhjf

Industrins valenkät - Sverigedemokraterna: "Naturvetenskapliga ämnen behöver prioriteras"

Vi har ställt fyra frågor som har stor betydelse för den svenska industrin till riksdagens partier. Vi publicerar nu ett svar i taget.

Sverigedemokraterna: Mattias Bäckström Johansson, biträdande partisekreterare, riksdagsledamot och vice gruppledare, närings- och energipolitisk talesperson.

Vilka utmaningar står den svenska industrin inför?
Det krävs en politik som stärker konkurrenskraften och ger tydliga och långsiktiga spelregler för hela näringslivet, för såväl stora som små företag. Även brottsligheten är ett stort bekymmer där de totala kostnaderna för näringslivet överstiger med råge 100 miljarder kronor per år enligt en studie från Svenskt Näringsliv. Vidare är tillgången till el, när och där den behövs, inte längre självklar i Sverige, vilket är en stor utmaning. Även tillståndsfrågorna är ett problemområde för både industri och samhällsutveckling som behöver ett rejält omtag.

Vad vill ni konkret göra för att stärka svensk industris konkurrenskraft?
Det är av yttersta vikt att politiken bidrar till att svenska företag kan verka på den internationella marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt. Tillståndsprövningen måste ske betydligt mer skyndsamt, vara förutsägbart och i högre grad kunna beakta värdet av exempelvis fossilfrihet. El behövs året runt till rimliga priser. Långsiktig satsning på den nya generationens kärnkraft behövs för att få mer planerbar kraftproduktion. Skattepolitiken måste syfta till konkurrenskraftiga skatter som inte avviker från omvärlden på ett sätt som försvårar för företagande i Sverige. Gods måste kunna transporteras och människor måste kunna få sin vardag att fungera. Därför behövs satsningar på väl fungerande infrastruktur i hela landet och kraftigt minskad reduktionsplikt. Kostnaden för bensin och diesel måste sänkas. Utbildningspolitiken är avgörande för att företag ska få tag på rätt kompetens. De naturvetenskapliga ämnena behöver prioriteras för att möta industrins behov. Kompetensförsörjningen kräver strukturer och ett regelverk som gör det möjligt att rekrytera högutbildad arbetskraft på den internationella marknaden.

Behöver systemet för tillståndsprövning enligt miljöbalken förändras, om ja på vilket sätt?

Ja. Problematiken med långa ledtider vid miljötillståndsprövningar är inte begränsad till gruvnäringen. Flera andra näringar vars verksamhet miljöprövas påverkas negativt. En konsekvens av detta är att såväl elnätsutbyggnad som industrisatsningar fördröjs eller uteblir. Tillståndsprocessen vid miljöprövning ska förenklas och förkortas.  Ett konkret led i detta vore att göra ändringstillstånd till huvudregel i miljöprövningsprocesser. Vi har också föreslagit en översyn av vilka verksamheter och projekt som behöver tillståndsprövas och undersöka om antalet kan minskas. Myndigheter kan även nyttja generella föreskrifter där det är möjligt.

Vad vill ni göra för att tillgodose industrins behov av energi?
Den förda energipolitiken hindrar vårt näringsliv att växa och bromsar samhällsutvecklingen. El behövs året runt till rimliga priser detta gäller industrin men också hushåll. En långsiktig satsning på den nya generationens kärnkraft behövs. Vi strävar efter att bibehålla och utveckla landets energisystem med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar. Miljöbalken behöver ses över för att få mer planerbar produktion på plats så att man kan bygga reaktorer på fler platser än idag. Ledtiderna behöver kortas för att bygga ut överföringskapaciteten i elnäten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094