23948sdkhjf

Insändare: Därför behöver tillverkningen databaserade hållbarhetsmål

Som samhälle arbetar vi alla mot gemensamma hållbarhetsmål. Oavsett om det är för att begränsa den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet, byta till eldrivna transporter eller som en del av nationsspecifika klimatneutralitetsmål, så har världen ett gemensamt mål. Men industrin har också en viktig roll. Utöver att fokusera på globala mål bör tillverkarna ha sina egna hållbarhetsmål. Viktigast av allt: dessa måste styras av data. Här delar Anders Dellblad, Manager för Sustainable Supply hos Sandvik Coromant, med sig av sina råd för att ta fram hållbarhetsmål som går att uppnå och som ger effekt.

Friedman-doktrinen, även kallad aktieägarteori, är en normativ teori om affärsetik som fördes fram av ekonomen Milton Friedman. I den definierar Friedman ett företags enda syfte som att skapa största möjliga vinst för aktieägarna. Den här förklaringen är i dag föråldrad och anses vara oansvarig.

Företagen vill fortfarande att deras arbete ska generera vinst, det är inte förhandlingsbart. Men vinsten får inte gå före människor och vår planet. Företag av alla storlekar och i alla branscher fokuserar nu på en annan ej förhandlingsbar del av verksamheten: hållbarhet.

Företagens hållbarhetsmål ligger ofta i linje med publicerade avtal som stöds globalt, t.ex. Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Det är dock även viktigt att ta fram mål som är specifika för er verksamhet och som bidrar till att förbättra hållbarhetsryktet samtidigt som de främjar företagets tillväxt. Hur ska då tillverkningsföretag gå till väga för att ta fram sina egna mål?

 

Gör dem personliga

Det är viktigt att se till att hållbarhetsmålen återspeglar och påverkar ett företags grundläggande processer. När man utformar en ny hållbarhetspolicy finns det risk för greenwashing av företaget. Det är när ett företag lägger tid och pengar på att marknadsföra sig själv som miljövänligt, snarare än att faktiskt minimera miljöpåverkan.

 

Var kan då tillverkarna börja? Det finns fortfarande en del lättillgängliga problem som alla företag kan bekämpa. Man kan till exempel starta småskaliga återvinningsprojekt eller begränsa pappersanvändningen under affärsmöten, vilket är åtgärder som i princip alla företag kan vidta. Det här är bra utgångspunkter för att införa hållbara åtgärder på en arbetsplats, men de räcker inte till för att utgöra en komplett hållbarhetsstrategi för tillverknings- och teknikföretag.

Hållbarhetsarbetet ska helst rikta in sig på förbättringar av verksamhetens funktion som är direkt kopplad till företagets position på marknaden. Här på Sandvik Coromant är till exempel utveckling av innovationer för skärande bearbetning det vi lever för. Våra expertkunskaper ligger inom verktyg och skär, till exempel svarvskär och delar till industriborr.

Eftersom vår verksamhet är så beroende av försäljning av effektiva och avancerade verktyg insåg vi att vi behövde göra detta område mer hållbart. Sandvik Coromant har i flera år erbjudit ett robust återvinningsprogram för hårdmetaller, som gör att kunderna kan sälja tillbaka sina använda verktyg till Sandvik Coromant för återvinning. Vi erbjuder även kunderna en tjänst för rekonditionering av verktyg, så att slitna verktyg som fortfarande går att använda kan returneras i sitt ursprungliga skick. Båda dessa tjänster är en del av vårt hållbarhetsmål för att vara cirkulära till mer än 90 procent år 2030.

 Genom att anpassa hållbarhetsmålen till den grundläggande verksamhetsmodellen kan man vara säker på att de har integritet, vilket skapar en koppling mellan de ni är och det ni gör. När man har mål som stödjer företagets befintliga lönsamhetsmodell är det lättare att acceptera dem och införliva dem i hela företaget.

 

Få fakta rätt

Hållbarhetsmål måste bygga på mätbara fakta. Det finns flera ramverk som tillverkare som kan inspireras av, till exempel WWF:s vetenskapsbaserad mål, som ger företagen en tydligt definierad väg för att minska utsläppen i enlighet med målen i Parisavtalet. Mål anses vara ”vetenskapsbaserade” om de överensstämmer med det som den senaste klimatforskningen bedömer krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet, dvs. att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader Celsius (°C) över förindustriella nivåer och arbeta för att minska uppvärmningen till 1,5 °C.

Ett annat viktigt ramverk är FN:s mål för hållbar utveckling. Vart och ett av dessa 17 mål har specifika delmål som måste uppnås senast 2030, däribland att bygga hållbara samhällen, investera i innovation och infrastruktur och säkerställa ansvarsfull konsumtion och produktion. Det är tydligt att det primära ansvaret för att uppnå målen för hållbar utveckling ligger hos regeringar, men det är också allmänt förstått att de inte kan genomföra de nödvändiga förändringarna utan företagens hjälp. Affärsverksamhet, både positiv och negativ, berör trots allt alla målen.

I syfte att följa företagens nettobidrag till FN:s mål för hållbar utveckling får de poäng baserat på deras positiva eller negativa bidrag till vart och ett av de 17 målen. Ramverket fokuserar i synnerhet på ett diskussionsunderlag som togs fram i samarbete med OECD under 2018. Företagens policyer, drift, produkter och tjänster samt metoder analyseras enligt rapporterad och offentligt tillgänglig information.

Dags att analysera

Det är viktigt att skapa hållbarhetsmål, men om man inte analyserar framsteg och agerar i enlighet med detta blir verkan av dem i företaget begränsad. Förutom att söka inspiration i externa källor bildar data även ett ramverk för dessa mål och är en viktig drivkraft för att hålla företagen ansvariga.

Det är viktigt att ett företag först analyserar var det står nu. Hur mycket återvinner man? Hur mycket avfall genererar tillverkningsprocessen? Använder man några förnybara energikällor? De flesta tillverkningsföretag har olika programvaror som kan tillhandahålla den här informationen, från tillverkningssystem (MES), affärssystem (ERP) till övervakning och datainhämtning (SCADA). Genom att förstå utgångspunkten och bevisa den med data kan du få information till nyckeltalen.

Data ska dock inte enbart bedömas när nya mål tas fram. Tillverkarna bör kontinuerligt övervaka sina framsteg och använda resultaten för att veta om de är på rätt väg för att lyckas, eller om fler åtgärder bör vidtas. Bra programvaruplattformar bör än en gång kunna tillhandahålla historiska data med hjälp av IoT-teknik (sakernas internet).

Samhället samarbetar redan nu för att uppnå många hållbarhetsmål. Bördan ligger även på företagen, särskilt inom tillverkning, att ta fram egna mål som återspeglar deras verksamhet. Det är viktigt att ha gemensamma mål och arbeta för att uppnå dem. Alla företag är dock olika och det är lika viktigt att tillverkare av alla storlekar tar sig tid att skapa egna anpassade hållbarhetsmål som främjar effektivitet och bidrar till en grönare framtid inom branschen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08