23948sdkhjf

Debatt: Industrin måste ta ett större ansvar i energikrisen

I DN Debatt skriver skribenterna att i stället för att fokusera på att vanliga människan ska minska elförbrukningen, ska blicken riktas mot industrin.

Skribenterna för debattartikeln är Dennis Helfridsson vd på ABB, Ulf Hellström affärsområdeschef ABB och Thoma Møller vd på Alfa Laval energy divison. Skribenterna riktar sig i artikeln mot industrin och menar på att det är de som borde sänka sin elförbrukning, då det är där det finns effektiviseringspotential.

De menar på att genom att byta ut uttjänta industrimotorer skulle 3 procent av Sveriges totala energiförbrukning kunna spara, men mer kan göras. Företrädarna för ABB och Alfa Laval menar för att Sverige ska få bukt på energikrisen ska blicken lyftas och riktas mot åtgärder som både snabbt och långsiktigt kan minska efterfrågan på energi i större skala än enbart hushållens energiförbrukning. De vill prata om den potentiella snabba, ekonomiskt försvarbara och verkningsfulla energieffektiviseringen i industrin.

I en studie från forskningsföretaget Energiforsk visade att minskad efterfrågan på el är det mest effektiva sättet att få till en sänkning av elpriserna. En minskad elförbrukning på 10 procent i Europa skulle halvera konsumentpriserna i elområde 3 och 4 i södra Sverige, det menar Energiforsk.

Skribenterna menar att endast fokuserar på de privata hushållen är ohållbar. Industrin behöver även de bidra.

Svaret på detta är energieffektivisering, det vill säga att få ut mer med samma eller mindre mängd energi. Ett område med enorm potential att hjälpa såväl Sverige som Europa genom energikrisen. Av Sveriges totala elanvändning (140 TWh), används drygt en tredjedel av industrin (48 TWh). Nästan hälften av den energin används av elektriska motorer. Närmare en halv miljon industrimotorer arbetar i svenska industrier, var och en av dessa motsvarar elförbrukningen från nio småhus per år.

Skribenterna skriver att det är här det finns en enorm effektiviseringspotential, eftersom en stor del av dessa motorer är gamla och underlägsna den teknik som finns tillgänglig idag. Deras uppskattning är att svensk industri skulle kunna effektivisera bort 4 TWh, alltså drygt 3 procent av Sveriges elanvändning varje år, bara genom att byta ut uttjänta motorer till dagens standard.

Det finns även andra saker så som värme, 20-50 procent av energiförbrukningen i en industri går ofta förlorad som överskottsvärme och kyls bort på ett eller annat sätt.

Att först och främst återanvända denna värme i den industriella processen för att minska det totala energibehovet, och som andra alternativ avsätta värmen till andra sektorer, till exempel fjärrvärme, kommer att vara avgörande för att möjliggöra storskalig energieffektivisering och minska det totala energibehovet.

Detta är några exempel om företrädarna på Alfa Laval och ABB tar upp hur man kan dra ner på sin energiförbrukning utan att det skulle behövas nedstängningar och produktionsstopp i industrin, som skulle kosta miljardbelopp för Sverige.

Skribenterna ser behov av tre delar:

1. Vi behöver bli fler inom industrin och näringslivet som tar vårt ansvar att energieffektivisera där vi kan. Slutsatser från energikartläggningar måste implementeras, teknik utvärderas och uppgraderas. Svenska kraftnäts förbrukningssiffror för september i år visar tydligt hur hushållen genom besparingar lyckats minska förbrukningen med 4,3 procent på månadsbasis jämfört med föregående år. Industrin kan också, och siffrorna där har potential att vara ännu större.

2. Ett större politiskt fokus på energieffektivisering i industrin krävs. Det offentliga bör tydligare axla uppgiften att öka informationsmängden om möjligheterna med energieffektivisering hos marknadens aktörer och skapa incitament för vettiga investeringar. Ett nytt program för energieffektivisering, inkludering av energieffektiviseringsinsatser i befintliga klimatåtgärdsprogram och bredare energikartläggningar är ett par förslag. Tekniken finns - det är tillämpningen som måste bli av.

3. Slutligen behövs en mer balanserad debatt av energifrågan i allmänhet och energieffektiviseringsfrågan i synnerhet. Blicken behöver lyftas för att öka förståelsen för potentialen som finns i att minska efterfrågan på energi i industrin genom effektiva tekniska lösningar. Det är bra för alla: för klimatet, för konkurrenskraften och för hushållens plånböcker.

*Detta är en debattartikel, åsikterna är skribenternas egna. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.625