23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida

FKG

Vad är FKG
Som medlem i FKG bidrar man till att det finns en branschorganisation som för leverantörernas talan i olika sammanhang och som lyfter fram frågor viktiga för företagens utveckling och tillväxt. FKG skapar mötesplatser som medlemmarna kan utnyttja för att utveckla sina affärer. FKG driver också aktiviteter och projekt för att utveckla medlemmarnas kompetens och för att skapa bättre kunskap om branschen. FKG är medlem av Clepa, den europeiska leverantörsorganisationen, och utnyttjar detta nätverk för att skapa kontakter och stärka leverantörernas ställning.

FKG har funnits i ett tjugotal år och arbetar med leverantörerna i Sverige, Norge och Finland. Antalet medlemmar är drygt 300, inklusive deras dotterbolag. Den norska organisationen Norpart och några av de finska leverantörerna, Finnsuppliers, är associerade medlemmar av FKG.

Bland medlemmarna finns allt ifrån stora, globala sk. Tier 1-leverantörer och medelstora verkstadsföretag till små nystartade företag, ofta byggda på en innovation. Vidare finns råmaterialtillverkare, försäljningsbolag, konstruktions- och designföretag, mjukvaruföretag och rena serviceföretag. Flera av de stora globala konsultbolagen är också medlemmar.

FKG är, juridiskt sett, en ideell förening som i sin tur äger ett aktiebolag inom vilket all verksamhet sker. Föreningsstämman utser styrelse i såväl förening som aktiebolag. Som alla föreningar regleras verksamhet och medlemskap av föreningens stadgar.

Affärsidé
FKG bidrar till att utveckla medlemmarna som leverantörer till fordonsindustrin genom att

■vara branschens språkrör mot industri, politiker, myndigheter & media
■skapa mötesplatser för att öka informationen, stärka relationerna mellan leverantörerna samt för att skapa möjligheter till tillväxt
■initiera aktiviteter för att stärka kompetensen

Språkrör
FKG arbetar hela tiden med att förbättra branschens villkor. Detta sker i kontakt med Regering, Riksdag, Myndigheter, Näringslivsorganisationer, Forskningsinstitut, Universitet etc. Samarbetet med fordonstillverkarnas organisation Bil Sweden har fördjupats. FKG har på senare tid drivit frågor runt förlängning av forskningsprogrammen, program för produktivitetsutveckling och internationalisering. FKG är ofta remissinstans.

En viktig roll för FKG är att ha kontakt med media och att på den vägen föra ut information om leverantörernas situation. FKG blir alltid tillfrågad av olika media i samband med händelser i branschen.

FKG ger ut tidningen ”Fordonskomponenten" med en upplaga på drygt 5 000 ex, fn. två gånger per år. I tidningen finns även ”SVEN” en medlemstidning för Fordonstekniska Föreningen. FKG informerar medlemsföretagen informationsbrev via e-mail, oftast 5-6 gånger i månaden.

Mötesplatser
FKG skapar olika forum inom vilka leverantörsföretagen både kan ta del av aktuell information, viktig för de strategiska besluten, och få tillfälle att träffas för gemensamma diskussioner.

Varje år arrangerar FKG ”Stora Leverantörsdagen” med en publik på mera än 450 personer. Agendan innehåller aktuell information från fordonsindustrin och från industrirelaterade organisationer. FKG arrangerar mötesplatser för att hjälpa medlemmarna utveckla affärer och skapa tillväxt. En typ av mötesplats är samlingsmontrar på viktiga leverantörsmässor. FKG arrangerar och affärsmöten mellan medlemmarna, fordonstillverkare och leverantörer i andra länder. Dessa mötesplatser som genomförs och har genomförts, i stort antal, går under samlingsnamnet ”Go Global”

Kompetensutveckling
FKG genomför seminarier inom olika områden t.ex. finansiering, kvalitet, avtalsjuridik, förhandlingsteknik, produktionsekonomi m.m.

I samarbete med Setterwalls Advokatbyrå  och Wåhlin analyserar och kommenterar FKG inköpsavtal och andra aktuella avtalsfrågor. Kommentarerna, som är på engelska, kan användas för att bättre förstå avtalen, lämna orena accepter etc.

FKG är avtalspart i de samfinansierade fordonsforskningsprogrammen där fordonstillverkarna och en rad myndigheter, representerande staten, är övriga partners. FKG stöttar leverantörerna att formulera projekt, söka medel och starta projekt.

FKG genomför varje år en lönsamhetsanalys av den totala branschen och vid behov studeras även konjunkturläge materialprisutveckling etc.
.

FKG
Lindholmspiren 3
417 56 GÖTEBORG
Sverige
VAT nummer: SE5563325181
3
Hitta oss på

Kontaktpersoner

{{ contact.name }}
{{ contact.title }}
Ladda mer

Företagsportfölj

Ladda mer

Sänd till en kollega

0.032