23948sdkhjf

Om Verkstäderna

Verkstäderna uppfyller verkstadsindustrins behov av en löpande rapportering om utveckling inom produktionsteknik: maskinerna, materialen, metoderna och människorna. Med en gedigen erfarenhet från industrin och ett intensivt samspel med dess aktörer, hämtar Verkstädernas redaktion hem och förmedlar de nyttigaste nyheterna och de bästa exemplen från verkstadsföretagen.

Verkstäderna når 46 500 läsare. Enligt Verkstädernas läsvärdesundersökning är läsarnas inflytande över företagens inköp inom följande områden:
79 procent : Maskinutrustning, maskinteknik
76 procent : Verktyg
63 procent : Automation
59 procent : Produktionslogistik, hantering
53 procent : Sammansvetsning, svetsning, limning och lödning.

Allt började redan 1905
I mars 1905 erbjöd sig dr Hjalmar Wallgren att åta sig utgivningen av ett för Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Verkstadsförening gemensamt föreningsorgan som skulle utkomma med 30 nummer om året. Han var tidigt ute (det skulle dröja tills 1917 innan Verkstadsföreningen blev en del av SAF) så Verkstadsföreningen beslöt i stället att permanenta de månadsmeddelanden som man på prov hade gett ut under 1903, och den 16 september 1905 utgavs det allra första numret av Tidskriften Verkstäderna mitt under hård konflikt på arbetsmarknaden, men redan i det första numret finner man ändå det första exemplet av en grupp artiklar som alltjämt utgör ryggraden i Verkstäderna, en skildring av ett modernt företag som är representativt för den svenska verkstadsindustrin. Det var Asea i Västerås som fick inleda den långa resan.

Ett tacksamt arbete
”…många och på det ekonomiskt-sociala området djupt ingripande (är) de frågor som beröra denna industri och de tusenden som äta dess bröd. Stort och rikt är utan tvifvel därför ock det arbetsfält som öppnar sig för ett organ med uppgift att verka i denna industris tjänst!” säger 1905 års redaktion från sin numera makttyngda adress, Rosenbad 2. Redaktionen anno 2014 känner också ansvaret tungt, men ändå oerhört givande, att tjäna Verkstädernas läsare.

Magnus Lilienström
Chefredakör

Sänd till en kollega

0.016