23948sdkhjf

719 miljoner vill regeringen lägga på vuxenutbildning

Tanken är att få fram 7 400 fler årsplatser på den gymnasiala yrkesinriktade vuxenutbildningen och 950 fler årsplatser på yrkeshögskolan under 2023.

Regeringen skriver i sin vårändringsbudget att man vill ”återupprätta arbetslinjen och öka utbildningsmöjligheterna”, och att man därför vill genomföra en rad reformer.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna och tre områden anses särskilt viktiga: att det alltid ska löna sig att arbeta, att aktivitetskraven skärps och att färdigheterna hos de arbetslösa ökar.

När det gäller det sistnämnda anses det till exempel viktigt att minska kompetensbristen och att stärka omställningsförmågan, de företag som behöver anställa ska kunna matchas mot rätt utbildad arbetskraft och vice versa.

I vårändringsbudgeten föreslås därför ett samlat åtgärdspaket för både arbetsmarknads- och utbildningsområdet.

– Vi har många arbetslösa samtidigt som många arbetsgivare inte kan hitta rätt kompetens. Att fler skaffar sig yrkeskunskaper är viktigt för både kompetensförsörjningen och för att minska risken att matchningsproblematiken kvarstår, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Regeringen föreslår att man under 2023 lägger totalt 719 miljoner kronor på utbildning för vuxna. Tanken är att 400 miljoner kronor ska läggas på att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux), 70 miljoner kronor ska gå till yrkeshögskolan och 249 miljoner kronor ska avsättas för studiestöd.

Enligt regeringen innebär det motsvarande 7 400 fler årsplatser på den gymnasiala yrkes-inriktade vuxenutbildningen och 950 fler årsplatser på yrkeshögskolan under 2023.

– Yrkesutbildning är en av de säkraste vägarna till arbete. Därför behövs fortsatt satsningar på yrkesutbildning för vuxna, både gymnasial yrkesutbildning inom komvux och eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan, i hela landet, säger utbildningsminister Mats Persson.

Vårändringsbudgeten ska nu behandlas av riksdagen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063