23948sdkhjf

Volvo Cars: "Stabil tvåsiffrig tillväxt"

Volvo Cars rapport för det tredje kvartalet.

– Under det tredje kvartalet redovisade vi en stark försäljnings- och intäktstillväxt, vilket i kombination med lägre kostnader för råmaterial och logistik ledde till ett stabilt underliggande rörelseresultat. Kvartalet utvecklades som vi planerat och kommunicerat, vilket ger oss goda förutsättningar att avsluta året med en stabil tvåsiffrig tillväxt i försäljningsvolymer och en betydligt högre andel helt elektriska bilar för helåret, jämfört med föregående år, kommenterar vd Jim Rowan.

Volvo Cars menar däremot att de fortfarande finns osäkerheter vid horisonten och att de fortsätter att vara vaksamma.

Vidare står det att försäljningen fortsatte att förbättras under kvartalet, med en stabil tvåsiffrig tillväxt under alla tre månaderna och en försäljningstillväxt på 22 procent för perioden, jämfört med tredje kvartalet 2022. 

– Det innebär att vi nu har rapporterat tretton månader i rad med ökad försäljning, vilket visar på en stabil efterfrågan på våra bilar, trots prispress i många delar av världen. 

Volvo Cars har satt ett mål att endast sälja elbilar år 2030 och skriver i rapporten att försäljningsandelen av helt elektriska bilar på 13 procent för kvartalet, nästan är dubbelt så hög som under samma period 2022 och att den totala försäljningen av helt elektriska bilar ökade med 111 procent jämfört med föregående år. 

– Detta understryker att vi är på god väg att bli ett av de företag som omvandlas snabbast i branschen. 

Siffror för det tredje kvartalet:

  • Försäljningen ökade med 22% till 167,5 (137,7) tusen bilar. 
  • Omsättningen ökade med 16% till 92,0 (79,3) mdr SEK, främst drivet av högre volymer. 
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,5 (2,1) mdr SEK, främst drivet av stark volymutveckling, men även positiva valutakurseffekter, lägre kostnader för råmaterial, halvledare och logistik. 
  • EBIT-marginalen uppgick till 4,8 (2,6)%. EBIT-marginalen, exklusive resultat från andelar i JVs och intresseföretag, var 6,7 (4,4)%. 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till 1,7 (3,2) mdr SEK.

Volvo Cars

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094