23948sdkhjf

Svetsare utsatta för farliga ämnet – störst risk vid stålsvetsning

18 000 arbetare utsätts dagligen för det cancerframkallande ämnet sexvärt krom. Ämnet frisätts bland annat vid tillverkning av eller svetsning i rostfritt stål och vid ytbehandling av metallprodukter. En kartläggning från Lunds universitet visar att gränsvärdet är för högt och att många arbetare utsätts i onödan.

Idag ligger gränsvärdet på 5 mikrogram/kubikmeter luft, vilket motsvarar 20 extra lungcancerfall per 1 000 exponerade arbetare efter 40 års yrkesmässig exponering. 

– Nivån för sexvärt krom i Sverige är idag femhundra gånger högre än vad vi normalt accepterar för cancerframkallande ämnen utomhus. Vi ligger också högre än andra länder som exempelvis Danmark, Holland och Frankrike. Danmark sänkte sitt gränsvärde till 1 mikrogram/kubikmeter efter en larmrapport för ett par år sedan, säger Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Broberg har de senaste åren undersökt i vilken omfattning anställda i Sverige utsätts för ämnet och hur man som arbetsgivare hanterar detta. Genom att mäta luft, blod och urin hos de utsatta, hoppas forskarna att resultaten ska leda till nya gränsvärden.

– Hos 81 procent av arbetarna på företagen uppmättes lufthalter under 1 mikrogram/kubikmeter, men 7 procent överskred det svenska gränsvärdet. Störst risk löpte de som svetsade i rostfritt stål, säger Malin Engfeldt, forskare vid Lunds universitet.

Kartläggningen visar också att en fungerande och tillräcklig ventilation sänkte kromhalten i kroppen. Forskarna tittade också på effekten av andningsskydd där det framgick att arbetare som använde sig av andningsskydd hade högre halter av krom, än de som inte använde skydd. 

En förklaring kan vara att andningsskydden tas av för tidigt eller att man inte rakat skägget, vilket gör att skyddet inte sluter tätt. Då förloras 90 procent av effekten.

– I Sverige tror vi att vi är så bra på arbetsmiljö men vi behöver aktivt jobba med att sänka exponeringen av tungmetaller. Sexvärt krom är ett exempel men det finns även andra. På mindre företag och hos underleverantörer, brister det i information om risker och det skulle behövas inspektioner på ett helt annat sätt än vad som förekommer idag. Det finns åtgärder som minskar exponeringen av krom, men då måste man först förstå vikten av att använda utrustningen rätt, avslutar Karin Broberg.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125