23948sdkhjf

Osäkrare villkor för investerare i Thailand

Efter den thailändska militärkuppen 19 september förra året har inte bara de politiska, utan även de ekonomiska spelreglerna förändrats i landet. Sedan premiärminister Thaksin Shinawatra och hans administration avsattes av militären har det varit politiskt ganska lugnt i landet, Ett lugn som bröts av flera bomber i Bangkok över nyårshelgen. Det är fortfarande osäkert vilka som låg bakom bomberna. Striktare regleringar Det ekonomiska lugnet bröts redan under hösten när militärregeringen införde strikta kapitalregleringar för utländskt investeringskapital. Meningen var att åtgärderna skulle stabilisera den mycket starka thailändska valutan bathen. Följderna blev dock dramatiska. Den lokala börsen föll med 15 procent på en dag, och regeringen drog tillbaka vissa av åtgärderna. Trots detta har regeringen gått vidare med förändringar för villkoren för utländska investerare som relegeras i Foreign Business Act, bland annat när det gäller utländskt ägande som skall begränsas hårdare. Trots tidigare lagar som föreskriver att utlänningar inte får äga mer än 50 procent av företag i de flesta branscher så har det funnits många möjligheter att kringgå arrangemangen genom att använda lokala mellanhänder. De nya reglerna lägger större vikt vid röstmajoriteten inom bolagsstyrelsen och kan tvinga många företag att omstrukturera sitt ägande för att inte nå över 50 procents ägande. Osäker framtid Förändringarna slutliga form är dock fortfarande ganska oklar. Redan dagen efter att förslaget introducerades drog finanisministern Pridiyathorn Devakula tillbaka de förändringar som skulle beröra telekomföretag, eftersom det var ett misstag att ta med dem från första början, uppger BBC. Fordonstillverkare kommer också att undantas de nya reglerna eftersom de faller under de regler som gäller för företag som är exportorienterade. Under den störtade premiärministern betonades öppenhet och tillväxt inom den ekonomiska politiken. Den administration som tillsatts av militärregimen verkar gå i en annan, mer nationalistisk och protektionistisk riktning. Detta samtidigt som grannländer som Indonesien, Filippinerna, Vietnam och Kina öppnar sina marknader allt mer. Fakta: Exporten till Thailand uppgick 2005 till 2,5 miljarder kronor, enligt svenska ambassaden i Bankok. En ökning med 13% från 2004 (2,2 miljarder kronor). Åren före krisen 1997 passerade exporten 4 miljarder kronor/år för att 1998 sjunka till 1,4 miljarder kronor. Särskilt stora fall kunde noteras för bland annat telekom samt pappers- och massamaskiner. En återhämtning har därefter successivt skett även om exporten minskade något under 2004. De största varugrupperna är telekommunikations- och maskinutrustning, papper/massa och fordon. Den svenska importen uppgick 2005 till 2,6 miljarder kronor (räknat efter ursprungsland), en knapp ökning med 3% jämfört med 2004 (2,5 miljarder kronor). Bland viktigare importvaror märks möbler, maskiner, transportmedel, specialfordon, elektronik, kläder samt fisk- och skaldjursprodukter. Anna Blomén

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078