23948sdkhjf

Vinn tid och kvalitet med Functional Design

Modern produktutveckling står mitt i ett paradigmskifte, skriver Jonas Wicksell på Autodesk. Med Functional Design kan konstruktören fokusera på funktion istället för detaljer, och inrikta arbetet på de kreativa aspekterna av arbetet. Det förkortar och förenklar processen från design till produktion, men medvetandet om den nya tekniken är lågt inom tillverkningsindustrin.

Functional Design – eller funktionsstyrd design med ett svenskare begrepp – blir allt viktigare för en effektiv produktutveckling. Genom övergripande smarta verktyg i kontruktionsprogram som Autodesk Inventor kan konstruktören fokusera på funktioner och egenskaper hos det som ska konstrueras, snarare än på geometrisk bearbetning och kommandon. Vad som ska konstrueras, blir viktigare än hur det ska göras. När kreativiteten på detta sätt får fritt spelrum med stöd av programmet, når konstruktionen nya nivåer. Konstruktören frigörs från rutinmässiga uppgifter som gör det lätt att tappa överblicken. Med Functional Design kan man också bygga in intelligens i konstruktionen, analysera och testa den. Det är därför ingen överdrift att kalla Functional Design för ett paradigmskifte. Många vinster Functional Design har en plats i all modern produktutveckling. Det passar både den som jobbar med innovation, med tidiga koncept och nyutveckling, och den som jobbar mer produktionsinriktat. Vinsterna är många. Några konkreta exempel: Dimensionering av skruvförband är ett tidsödande arbete i många konstruktioner. Med Functional Design kan detta i sin helhet överlåtas åt systemet. Konstruktören väljer funktionen skruvförband, och systemet föreslår på någon sekund lämpliga dimensioner. I stora maskiner med hundratals, kanske tusentals förband är det inte svårt att förstå att det frigör mycket tid om konstruktören slipper att tänka på dessa detaljer. Men även i mindre konstruktioner stjäl varje liten detalj mycket tid från det övergripande syftet – att ta fram bra underlag till en produkt. Att generera kedjor och remmar är också en grannlaga uppgift, där varje liten ändring påverkar de parametrar som redan skapats. En enda ändring kan göra att hela konstruktionen måste göras om från början. Om man däremot utnyttjar verktygen i Functional Design räcker det med att dra i cadmodellen för att en förändring ska ske. Samtidigt slår förändringen igenom i alla delar av ritningen som berörs. Sammansatta konstruktioner blir enklare att justera och förändra. Konstruktion innebär ofta att mycket tid läggs ned på idéer där en stor mängd operationer är beroende av varandra i en särskild ordning. Tidigare kunde en förändring i den tidiga konstruktionen skapa problem i senare led. Med Functional Design får en ändring genomslag i hela modellen oavsett om den görs i tidiga eller sena delar av konstruktionen. Möjligheten att göra den här typen av förändringar sparar mycket tid, men det öppnar också för diskussioner om alternativ i konstruktionen. Med ett handgrepp kan valfria parametrar enkelt ändras så att olika alternativ i en modell blir tydliga. Med Functional Design är det även enklare för AutoCAD-användare att börja konstruera i 3D. Med ett enkelt kommando ändras en ritning i 2D till en 3D-modell. På samma sätt kan en 2D-ritning enkelt genereras ur 3D-modellen. Det går också att flytta över en konstruktion från AutoCAD till Inventor genom att klippa och klistra – alla egenskaper följer med automatiskt. Omfattar många funktioner och delar Alla verktyg i cadprogrammen som sträcker sig bortom det traditionella sättet att skapa geometrier ingår i begreppet Functional Design. Flera funktioner fanns med redan i Inventor 10 och med Inventor 11 förfinades funktionaliteten ytterligare, bland annat med ”3D Grips”. Funktionen innebär att man kan ta tag och dra i komponenter i en modell istället för att gå in i ett formulär och ändra en parameter i taget. Ingenjörshandboken, Mechanical Calculator och Components Generator är andra specialverktyg som ingår i Functional Design, men även hela programavsnitt som Autodesk AliasStudio har en plats under detta begrepp. AliasStudio är välkänt inom fordonsindustrin och har använts där länge, men programmet innebär också helt nya möjligheter för konceptdesign i andra branscher. Sparar inte bara tid Alla produktivitetshöjande funktioner är viktiga för svensk industri och vinsterna med Functional Design handlar inte bara om tid. Resultatet är också produkter med högre kvalitet. Genom att lagra och återanvända komponenter kvalitetssäkras konstruktionerna samtidigt som känsligheten för personalomsättning och andra yttre förändringar minskar. Trots att det här är verktyg som många företag redan har insett fördelarna med så är medvetandet lågt inom tillverkningsindustrin som helhet. Samtidigt utbildar landets högskolor och universitet studenter som tar för givet att konstruktionsarbetet ute på arbetsplatserna sker på ett effektivt och kreativt sätt. Att enbart fortsätta med det som man redan behärskar innebär därför en risk att företaget tappar både position och marknadsandelar. För att kunna behålla försprånget med duktiga och innovativa konstruktörer i svensk industri, är det avgörande att teknik som Functional Design och annan spetsteknologi får en naturlig plats i konstruktionsarbetet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
De är framtidens CAD-konstruktörer
Unga skadas på sommarjobbet – såhär ska du tänka
Inköpschefsindex för industrin sjönk – lägsta nivån på tre år
Ny robotutbildning ska överbrygga kunskapsklyftan
SKF avyttrar verksamhet med 300 anställda
Efterlängtad EMO-mässa efter pandemin

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094