23948sdkhjf

Digital teknik sköter kundkontakterna

De senaste årens utveckling inom digital filmteknik har i kombination med datautvecklingen skapat helt nya tekniska såväl som ekonomiska möjligheter till effektiv informationsöverföring. Detta gäller inte minst inom teknikbaserade företag. Här kan service- och reparationsbehoven minskas, bruksanvisningarna förenklas och professionaliseras samt trycket på tillverkarens rådgivning och manuella service till kunderna drastiskt sänkas.

Erfarenheterna redovisas av kunder hos produktionsbolaget Moderna Filmer, ett företag som specialiserat sig på att använda digital film och modern datateknik för att skapa och förflytta information och kunskap från företrädesvis teknikorienterade miljöer till olika kommersiella målgrupper. - Exemplen är redan många trots att vi etablerade oss för bara några få år sedan, säger producenten Magnus Helander, internationellt utbildad filmare. Han har, liksom andra inom företaget, en datateknisk grund-examen utöver filmkunnandet. - Vi utnyttjar det faktum att kostnaderna för datakapacitet och lagring liksom bäraren för själva filmmediet drastiskt sjunkit i pris. Sammantaget betyder detta att det idag går att göra film till en bråkdel av de kostnader som de flesta associerar med professionell filmproduktion. Bland de företag som upptäckt de nya möjligheterna återfinns aktietorgsnoterade Oden Control AB - ett litet teknik-orienterat företag med få anställda och ytterst begränsade ekonomiska resurser. Redan för ett par år sedan producerade företaget en interaktiv cd för återförsäljare och slutkunder. - Vi hade utvecklat en unik ställdonsteknik, men hade svårt att övertyga konservativa användare och marknader inom bl a processindustrin om vår tekniks förträfflighet, säger vd, Helena Granqvist. I fem filminslag, vardera på några minuter, berättade man om uppfinnaren och den datoroptimerade kuggväxelteknikens olika möjligheter och fördelar. Några inspelningar hos befintliga kunder förstärkte genom användarintervjuer förträffligheten i olika driftsmiljöer. Dessutom fick man på cd:n plats med alla företagets produktpresentationer och fakta i pdf-format. Ett bifogat beräkningsprogram gjorde det lätt för användaren att välja rätt ställdonsmodell för befintligt processbehov. Slutligen fanns en direktlänk till den egna hemsidan för att stimulera till direktkontakt. Den färdiga cd:n distribuerades till befintliga återförsäljare i ett tiotal länder samt till större kunder. Skivan sänds dessutom med leveranser till alla nya kunder och intressenter. Av det inspelade materialet gjorde man även en summerande, kort webbvideo för hemsidan. - Jag vill tillskriva filmsatsningen en viktig roll i att vi nu efter många strävsamma år ser en ytterst gynnsam utveckling för vår teknik och våra ställdonsprodukter, kommenterar Helena Granqvist. Att minska trycket på kundtjänst och serviceorganisation var ett motiv för Gustavsberg AB att satsa på digital filmproduktion. Tusentals förfrågningar kommer till företaget varje månad, inte sällan av enklare slag. Med lansering i augusti förpackades de tio vanligaste frågorna till kundtjänsten i filmade instruktioner och presentationer för placering på den egna hemsidan. Redan efter några veckor hade tusentals intresserade studerat filmerna och trycket på kundtjänsten minskat avsevärt. Användningen av film i marknadsföringen kommer att bli rutin för allt fler företag menar företrädarna för branschen. Den snabba utbyggnaden av bredbandskapaciteten öppnar för nya kommunikationsmöjligheter som t ex webb-tv. En annan viktig utvecklingsfaktor är den snabbt sjunkande distributionskostnaden för s k streaming solutions, där kostnaderna sjunkit avsevärt bara det senaste året. Parallellt har förenklade metoder liksom fasta priser introducerats av vissa leverantörer för att stimulera användningen av rörliga bilder på internet. Exempel återfinns hos svenska endast drygt årsgamla specialistföretaget Streaming Solutions Scandinavia - en avknoppning från Moderna Filmer - som kan erbjuda hela 1,4 Terabyte datakapacitet per sekund, ett nysatt ”världsrekord” i branschen vad avser kapacitet. - Redan nu ser vi flera företag, som med egna tv-liknande produktioner över internet håller sin marknad och sina målgrupper brett informerade om vad som händer i deras företag. Rörliga bilder kommer att bli vardagsmat på alla seriösa företags hemsidor ino

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062