23948sdkhjf

Då sker dödsolyckor 

Trafikolyckor, fall från höjd, arbete med fordon och arbetsmaskiner eller då någon klämmer sig eller träffas av föremål, det är de vanligaste sammanhangen för dödsolyckor i Sverige. Det visar en omfattande analys som Arbetsmiljöverket gjort på uppdrag av regeringen. 

Totalt inträffade 82 dödsolyckor, varav 9 rör utländsk arbetskraft i Sverige, under 2019 och första halvan av 2019. De mest drabbade branscherna är byggverksamhet, transport och magasinering samt jord- och skogsbruk. 

– Tidspress, okunskap och dålig insikt om vikten av att sätta säkerheten främst bidrar till att det ofta saknas förebyggande åtgärder. Med kunskap och ett bra arbetsmiljöarbete kan de allra flesta av dödsolyckorna förebyggas, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. 

Vid dödsolyckor i arbetet är det även vanligt att skyddande barriärer som säkerhetszoner, fallskydd och skyddsutrustning inte funnits eller inte fungerat som tänkt. Det kan bero på bristande kunskaper, medveten försummelse eller fel på utrustning och maskiner, enligt undersökningen. 

– Arbetsgivarna måste utforma arbetsplatser, rutiner och skyddsåtgärder så att människor kan göra felaktiga bedömningar och ett misstag utan att skadas eller dö, säger Erna Zelmin-Ekenhem. 

Enligt Arbetsmiljöverket är ett tydligt problem också att information inte når ut till alla på rätt sätt, särskilt när arbete utförs i projektform och anställda från många olika företag ska samarbeta, till exempel på byggarbetsplatser. 

– Människor från olika arbetsgivare med olika företagskulturer samlas för att samarbeta i projekt. Det gör säkerhetsarbetet komplext och det delade ansvaret för säkerhet och arbetsmiljö blir i värsta fall ingens ansvar, säger Erna Zelmin-Ekenhem. 

  

Arbetsmiljöverkets förslag: 

  • Att arbetsmiljöarbete integreras i yrkesutbildningar och praktik på gymnasiet,
  • Att relevanta arbetsmiljöregler integreras i utbildningar på högskolor,
  • Att kunskapen i internationell och nationell forsknings tillgängliggörs så att branscherna kan använda kunskapen i det förebyggande arbetsmiljöarbetet,
  • Att en översyn görs över vilket ansvar beställaren kan ges för arbetsmiljön hos dem som ska utföra tjänsten.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.224