23948sdkhjf

Nytt samarbete för framtidens moderna industri

Northvolt, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och RISE Research Institutes of Sweden inleder ett nytt strategiskt samarbete för att utveckla kompetensförsörjningen för den moderna industrin.

Som vi tidigare rapporterat håller Northvolt på att bygga en ny fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå, och nu har ett nytt samarbete startats för att säkerställa en lyckad kompetensomvandling kring Northvolts etablering.

– Det byggs nu en helt ny basindustri i Sverige och den satsningen måste mötas upp av en lika massiv och banbrytande utbildningsinsats. Det här är ett viktigt första steg, säger Peter Carlsson, vd på Northvolt.

Det nya samarbetet ska också skapa en arbetsmodell som kan användas vid andra industrietableringar eller industriomställningar i Sverige.

– Vi har ambitionen att utveckla en ny modell för hur olika aktörer tillsammans kan jobba för att säkerställa industrins kompetensbehov, samtidigt som vi gemensamt tar ansvar för en kommuns utveckling, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Peter Carlsson, Northvolt, Pia Sandvik, RISE, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet, och Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå kommun.

De fyra parterna vill tillsammans öka svensk attraktionskraft och skapa en miljö som är internationellt konkurrenskraftig.

– Kompetensutveckling och livslångt lärande är centralt för vår omställning till en hållbar industri. Den breda samverkan vi ser här stärker Sveriges innovationsförmåga och internationella konkurrenskraft, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå, säger att Northvolts etablering öppnar stora möjligheter för kommunen – men också för Sverige och Europa – som det nya samarbetet ska ta tillvara på.

– Vi vet att vi kommer att behöva all tillgänglig kompetens i framtiden och det är en av de utmaningar vi arbetar aktivt med. Vi söker partnerskap och incitament som gör att vi tillsammans med industrin och det offentliga systemet kan attrahera ny arbetskraft till norra Sverige, säger Kristina Sundin Jonsson.

Några delprojekt som parterna har ambitionen att genomföra är:

Arctic Centre of Energy Technology:
Ett internationellt kompetenscenter med fokus på forskning och lärande inom smart produktion i den nya industrin. Centret ska innefatta moderna lärmiljöer med tillhörande forskningsinfrastruktur.

Arena för livslångt lärande:
En utbildningsplattform med det primära målet att möjliggöra och underlätta studie- och yrkesval, öka kännedomen om utbildningsvägar samt på sikt öka anställningsbarheten för kvinnor och män inom framtidens gröna industrier.

Teknikdrivet lärande – VR som utbildningsverktyg
Befolkningsdemografin i norra Sverige medför ett behov av att nå intresserade personer utanför det direkta närområdet. Med projektet vill parterna se hur en VR-stödd utbildning för processoperatörer kan tas fram, som möjliggör utbildning redan innan personal anländer till sin nya arbetsplats.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.082