23948sdkhjf

Scania når sitt mål – hela produktionen uppdaterad

Scania tillkännager i dag att samtliga av dess tio produktionsanläggning runtom i världen nu försörjs med fossilfri el, vilket är målet som Scania satt till 2020. Den sista stora produktionsanläggningen att fasa ut fossil energi är Scanias produktion i Argentina.

Anläggningen i Argentina, Tucumán, får numera sin el från en vindkraftsanläggning.

– Vi har arbetat målmedvetet och kraftfullt för att nå målet om noll fossilenergi i vår industriella verksamhet. Vi upphandlar el från ett flertal leverantörer som uppvisar Guarantees of Origin och andra liknande certifikat som säkerställer att elen kommer från förnybara energikällor som vatten-,vind- eller solkraft, säger Leif Borgstedt, senior energirådgivare på Scania.

An Scanias tio produktionsanläggningar ligger tre i Sverige, två i Nederländerna och en vardera i Argentina, Brasilien, Finland, Frankrike och Polen. Tillsammans använder de årligen cirka 450 000 MWh. Övergången till fossilfri el motsvarar en årlig minskning på 33 000 ton koldioxidekvivalent.

– Scania är inne på en resa för att minska sitt klimatavtryck and har anammat vetenskaplig förankrade mål som sin ledstjärna för de kommande åren. Dessa omfattar inte bara våra egna verksamheter utan inbegriper även mål för de utsläpp som indirekt sker när våra produkter används, säger Andreas Follér, Scanias hållbarhetschef.

Till 2025 har Scania satt som mål att halvera sina koldioxidutsläpp jämfört med 2015, både i den industriella och den kommersiella verksamheten. Samma minskning ska ske inom landtransporterna beräknad på transporterat ton.

– Att vi nu har fasat ut fossil el i vår industriella verksamhet är en milstolpe i vår pågående klimatresa och ett tydligt uttryck för vår målmedvetenhet i att nå de vetenskapligt förankrade mål som vi har satt, säger Andreas.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078