23948sdkhjf

Hemarbete under coronavåren har ökat välmåendet

I en ny enkätundersökning framgår det att välmåendet hos finländska arbetare ställvis har blivit bättre sedan de börjat jobba hemifrån.

Detta framgår av förhandsresultaten i Arbetshälsoinstitutets studie Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?), en enkät som 1 077 finländare svarat på.

Förutom att enkäten visar på att finländarnas välmående på jobbet ökat under coronavåren, visar den även att arbetsengagemanget ökade och att kärnsymptomet på arbetsutmattning, kronisk trötthet, minskade.

– Ökat distansarbete och närhet i familjerna verkar ha inverkat positivt på arbetet och gjort stämningen mer positiv, säger Jari Hakanen, forskningsprofessor på Arbetshälsoinstitutet.

Mängden arbete som utförs på distans har ökat kraftigt på grund av coronaviruset, och i enkäten uppgav 42 procent att de distansarbetat mer än tidigare på grund av coronaviruset.

Trots att en stor del av de som jobbat på distans har upplevt att det ökade distansarbetet är positivt, finns det även de som känner sig mer missnöjda med arbetet och upplever att hemarbetet är uttråkande. Enketen visar på att specifikt en arbetsgrupp upplevt hemarbetet som negativt.

– Enligt vår studie ökade arbetsutmattningen något hos de närmaste cheferna och ledarna, säger specialforskare Janne Kaltiainen på Arbetshälsoinstitutet.

Distansarbete ställer nya krav på ledare, eftersom rutiner för att arbetsarrangemang, information och kontakter måste skapas på nytt. Cheferna ska se till att allas arbete förblir meningsfullt och att processerna är smidiga.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.08