23948sdkhjf

7 anledningar varför bränsleceller är vår framtid

Elektromobilitet har fått ett allt större fokus i transportbranschens strävan för att minska utsläppen från fordon och trafik. Men för lastbilstransporter har det varit en utmaning att hitta ekonomiska och hållbara lösningar.

Ett hållbar lösning som bland annat Bosch hittat är bränsleceller. I en bränslecell reagerar vätgas, H2, med syrgas, O2, från den omgivande luften, och den energi som denna reaktion frigör omvandlas till el som används för att köra. Det här är ett alternativ som ska ge flera fördelar för transportbranschen.

Nedan följer en lista på varför bränsleceller kan vara nyckeln till framtidens exporter.

1. Klimatneutralitet
För stora, tunga fordon har bränsleceller ett bättre koldioxidavtryck än uteslutande batterielektriska drivsystem om koldioxidutsläppen för produktion, drift och bortskaffande läggs samman. Utöver vätetanken behöver fordon som drivs av bränsleceller bara ett mycket mindre batteri, vilket kraftigt minskar koldioxidavtrycket i produktionen.

2. Hög energitäthet
Väte har hög energitäthet. Ett kilo väte innehåller så mycket energi som 3,3 liter diesel. För att resa 100 kilometer behöver en personbil bara cirka ett kilo, medan en 40-ton lastbil behöver sju kilo. Som med diesel eller bensin tar det bara några minuter att fylla en tom vätgastank och fortsätta resan.

3. Effektivitet
En av de avgörande faktorerna för ett drivsystems miljövänlighet och lönsamhet är dess effektivitet. Denna är ungefär en fjärdedel högre för bränslecellsfordon än för fordon med förbränningsmotorer. Batterielektriska fordon, som kan lagra el direkt i fordonet, är ännu mer effektiva. Eftersom energiproduktion och energibehov inte alltid sammanfaller i tid och läge, förblir el från vind- och solcentraler ofta oanvända eftersom den inte kan lagras och på så sätt nå konsumenterna. Det är här väte kommer till sin rätt. Överskottselektriciteten kan användas för att producera på ett decentraliserat sätt, redo för flexibel lagring och transport.

4. Kostnad
Kostnaden för grönt väte kommer att minska avsevärt när produktionskapaciteten ökar och elpriset från förnybar energi sjunker. Hydrogen Council, en sammanslutning av över 90 internationella företag, förväntar sig en minskning av kostnaderna för många väteapplikationer med hälften under de närmaste tio åren – vilket gör dem konkurrenskraftiga med andra tekniker.

5. Infrastruktur
Dagens nätverk av vätgaspåfyllningsstationer erbjuder inte fullständig täckning. Men företag i många länder samarbetar för att gå vidare med expansionen, ofta med stöd av statliga subventioner, såsom i Tyskland, Japan, Kina och Sydkorea.

6. Säkerhet
Enligt Bosch är användningen av gasformigt väte i fordon säker och inte farligare än andra bilbränslen eller batterier. Vätebehållare utgör inte en ökad explosionsrisk. Det är sant att vätgas brinner i kombination med syre och att en blandning av de två utöver ett visst förhållande är explosiv. men väte är ungefär 14 gånger lättare än luft och därför extremt flyktigt. Till exempel kommer vätgas från en fordonstank att stiga snabbare än den kan reagera med det omgivande syret.

7. Rätt i tiden
Väteproduktion är en beprövad och tekniskt okomplicerad process. Det betyder att den snabbt kan ökas för att möta högre efterfrågan. Dessutom har bränsleceller nu nått den nödvändiga tekniska mognaden för kommersialisering och omfattande användning. Enligt vätgasrådet kan vätgasekonomin bli konkurrenskraftig de närmaste tio åren, förutsatt att det finns tillräckliga investeringar och politisk vilja.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078