23948sdkhjf

Testbäddar kartläggs och tillgängliggörs

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett meddelande kring det europeiska forskningsområdet för forskning och innovation. Här lyfter man att den strategiska utvecklingen av testbäddar är viktig för Europa.

Att nyttja en testbädd ska sänka utvecklingskostnaderna och korta tiden från idé till marknadsintroduktion. Industrin, särskilt små och medelstora företag, behöver tillgång till testbäddar för att snabbt kunna utveckla och testa sina innovationer och framgångsrikt lansera dem på marknaden, menar forskningsinstitutet Rise.

Läs också: Testbädd för drift och underhåll

Rise berättar för oss att de har cirka 130 testbäddar igång.

Inom vilket område pågår flest testbäddar?

- Ett starkt område är fordonsindustrin. Där har vi AstaZero som är en världsledande anläggning för fullskaliga tester med automatiserad körning, autonoma och uppkopplade fordon. Vi har också Awitar, en testbädd för att störningstesta fordonselektronik. Båda dessa är stora och avancerade testbäddar. Tillsammans med kommande satsningen Swedish electric transport laboratory, SEEL - ett test- och forskningscenter för elektromobilitet och säkerhet som ska stå klart 2023, så har vi en stark infrastruktur för fordonsindustrins omställning, berättar Rise för Verkstäderna.

EU-kommissionen vill nu upprätta en styrningsstruktur för testbäddar som ska kartlägga befintliga testbäddar, genomföra en gapanalys och prioritering på EU-nivå och utarbeta rekommendationer för att öka nyttjandet av testbäddar över nationsgränser.

- Rise har länge förordat ett tätare samarbete inom EU kring testbäddar. Därför är det mycket positivt att EU-kommissionen nu lyfter fram testbäddarnas betydelse för Europas konkurrenskraft, säger Rise vd Pia Sandvik och fortsätter:

- Testbäddar kan bidra till att stärka det europeiska näringslivets konkurrenskraft och innovationsförmåga och det behövs en strategi som säkerställer att vi fullt ut nyttjar den resurs som testbäddarna utgör. Jag hoppas att det nya europeiska forskningsområdet leder till att testbäddar får en ökad betydelse i EUs kommande ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe.

Det europeiska forskningsområdet inrättades år 2000 med målet att samordna och integrera EUs system för forskning och innovation och förstärka samarbetet mellan medlemsländerna. Det syftade även till att åstadkomma fri rörlighet för forskare, vetenskaplig kunskap och teknologi inom EU och fokuserade särskilt på att stimulera gränsöverskridande samarbete och förbättra och samordna EU-ländernas politik och program på forsknings- och innovationsområdet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.331