23948sdkhjf

Assa Abloy i nivå med sitt mål

- Vi har snabbt anpassat oss till den nya verkligheten och kraftfullt anpassat vår kostnadsbas, skyddat vår balansräkning samtidigt som vi fortsatt att investera i innovations- och tillväxtinitiativ. Detta ledde till en rörelsemarginal, exklusive förvärv och avyttringar, under sista kvartalet i nivå med vår målsättning samt ett rekordhögt operativt kassaflöde för helåret 2020, kommenterar Assa Abloys vd och koncernchef Nico Delvaux företagets kvartalsrapport.

Omsättningen minskade med 7 procent till 23 298 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 24 946 miljoner.

EMEA och Entrance Systems visade stabil organisk försäljningsutveckling. Organisk försäljning minskade i Asia Pacific och Americas, medan Global Technologies uppvisade en väsentlig försäljningsminskning.

Två verksamheter avyttrades i Schweiz och Italien. Den totala årsomsättningen för avyttrad verksamhet uppgår till cirka 625 miljoner kronor.

Ett nytt omstruktureringsprogram lanserades vid årsskiftet. Kostnaden beräknas uppgå till minus 1 366 miljoner kronor med en återbetalningstid på cirka två år.

Det operativa kassaflödet uppgick till 5 529 miljoner kronor att jämföra med förra årets 5 235 miljoner.

- Våra omfattande kostnadsbesparande åtgärder fortsatte och vi realiserade kostnadsbesparingar, netto, om 0,5 miljarder kronor under kvartalet inklusive effekter från vårt nya omstruktureringsprogram, MFP8. Omstruktureringskostnaden för programmet uppgick till närmare 1,4 miljarder kronor och kommer att generera årliga besparingar på cirka 1 miljard kronor när det är helt genomfört.

- Utbrottet av Covid-19 pandemin ledde till en mycket svagare och volatil efterfrågan under 2020. När vaccinprogrammet rullas ut förväntar vi oss att restriktionerna gradvis kommer att fasas ut, att tillförsikt och rörlighet kommer tillbaka och att efterfrågan i allmänhet förbättras.

- Jag är glad att Assa Abloy fortsätter att stå på en mycket solid grund. Tack vare våra medarbetares kraftansträngningar är jag övertygad om att vi kommer ut ur pandemin som ett starkt bolag, väl positionerade för att fortsätta att leda branschen för accesslösningar. Jag ser fram emot att se våra nya produkter tas emot av våra kunder och överträffa deras förväntningar, kommenterar Nico Delvaux.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078