23948sdkhjf

Saab styr om i ledningen

Nu anpassar Saab sin organisation för att styrning och ledning bättre ska stötta företagets tillväxtambitioner. En tydligare koppling skapas mellan affärsområde, kärnområden och tjänster, och i koncernledningen kommer flera ändringar att ske.

Från och med 1 juli 2021 kommer flera förändringar att ske hos Saab som ska bidra till att koncernern når sina långsiktiga mål.

– Saab har en stark position på marknaden och erbjuder högteknologiska lösningar i industrins framkant. Utifrån denna position anpassas nu organisationen för att kunna ta nästa steg i företagets tillväxtresa och internationalisering, samt för att ha fortsatt kraft att investera i morgondagens teknologier och tjänster, säger Saabs vd och koncernchef Micael Johansson.

Bland annat kommer en ny struktur att skapas med fyra affärsområden som alla får en tydlig koppling till de definierade kärnområdena. De fyra affärsområdena blir: Aeronautics (kärnområde flyg), Dynamics (kärnområde avancerade vapensystem), Kockums (kärnområde undervatten) och Surveillance (kärnområdena sensorer och ledningssystem).

Affärsområdena Industrial Products & Services (IPS) samt Support & Services (S&S) integreras därmed med de fyra ovanstående affärsområdena. Ellen Molin, affärsområdeschef för S&S, har utsetts till biträdande chef för Aeronautics, och Jessica Öberg, affärsområdeschef för IPS, har utsetts till vd för Combitech. Idag sitter både Ellen och Jessica i koncernledningen men i och med förändringarna kommer de från och med 1 juli att lämna sina platser.

Saabs vice vd Anders Carp som idag även är affärsområdeschef för Surveillance, kommer i samband med förändringarna att lämna sin roll som affärsområdeschef och blir istället vice vd på heltid. Vem som ska ta över som chef för affärsområdet Surveillance är ännu inte bestämt, men rekrytering av ersättare har inletts.

Utöver detta kommer även ny central funktion med ansvar för Operational Excellence skapas och dess chef kommer att ingå i koncernledningen. Funktionen får ansvar att utveckla och stödja organisationen i alla avseenden vad gäller operationell effektivitet. Även här pågår rekrytering.

Teknikkonsultbolaget Combitech som hittills varit en del av Saabs affärsområde IPS kommer i den nya organisationen inte längre ingå i affärsområdesstrukturen, och syftet med bolagets ökade oberoende är att bättre stödja Combitechs tillväxtresa utanför Saab. Men från och med 1 juli kommer Combitechs nya vd Jessica Öberg att rapportera till Saabs vd och koncernchef i en fristående roll.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.08