23948sdkhjf

Nytt nordiskt powerhouse

Ett nordiskt powerhouse - så kallar Knowit som förvärvar Cybercom det nya varumärket.

De avser skapa ett unikt kunderbjudande inom digital transformation med en stark position på den nordiska marknaden.

Knowits etablerade position inom systemlösningar, management consulting och digitala kundupplevelser kompletteras med ett fjärde affärsområde, Knowit connectivity, med fokus på att möta behoven från kunder inom industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg stärks Knowits möjligheter att erbjuda digitala lösningar för samhällets hållbarhetsutmaningar

Det nya bolaget får fler än 3 800 medarbetare.

Köpeskillingen uppgår till cirka 2,2 miljarder kronor.

De säljande huvudägarna i Cybercom, Formica capital och JCE group, blir genom affären Knowits största ägare med cirka 10 procent vardera av det totala antalet aktier och röster i Knowit.

- Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och ett hållbarhetserbjudande som verkligen ligger i framkant. Tillsammans får vi en tydligare och starkare marknadsposition inom områden med snabb utveckling – cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar, säger Per Wallentin som är koncernchef på Knowit.

Knowit är idag positionerat inom digital transformation med systemutveckling, webb- och e-handel samt strategikonsulting. Med Cybercoms specialisering inom connectivity, IoT, cloudbaserade lösningar, samt det växande området cyber- och samhällssäkerhet, stärks erbjudandet framförallt till kunder inom tech-, industri- och telekomsektorn.

Affären innebär förutom möjligheter att ta sig an större och mer komplexa uppdrag, även möjligheter till tillväxt genom access till nya marknader. Knowit har en stark position i Norge och Cybercom bidrar med en starkare position på den finska marknaden där verksamheten tillsammans med Knowit växer med cirka 250 medarbetare till totalt cirka 400 personer.

De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit. I samband med affären kommer Annika Nordlander, idag chef för Cybercom Sverige, att anta rollen som affärsområdeschef för det nybildade affärsområdet Knowit Connectivity.

- Cybercom har idag en stark position hos kunder inom industrin och i telekomsektorn. Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl och tillsammans kan vi växa ytterligare på samtliga marknader. Båda bolagen delar en vision om att bidra till ett hållbart samhälle och det tror vi är mycket attraktivt för våra kompetenta och ambitiösa medarbetare, våra kunder och samhället i stort, säger Annika Nordlander.

Bo Strömqvist, idag Head of Sales på Cybercom, kommer också att ingå i Knowits koncernledning med ansvar för strategiska kundrelationer.

Niklas Flyborg, vd för Cybercom, kommer att kvarstå som rådgivare till koncernledningen under en övergångsperiod.

- Det har varit en fantastisk resa i en marknad under stark utveckling, och Cybercom är nu redo att ta nästa steg. Vi har jobbat med hållbarhet i över ett decennium, och jag är övertygad om att Knowit är rätt partner eftersom vi delar samma drivkraft, att hjälpa kunderna att förändra sin affär i en hållbar riktning, säger Niklas Flyborg.

Investmentbolagen Formica capital och JCE group är idag största ägare av Cybercom och kommer efter affärens genomförande att vara de största ägarna i Knowit.

- Cybercom är ett fantastiskt bolag med kompetenta medarbetare och vi är helt övertygade om att detta är en strategiskt riktig affär för alla parter – verksamheterna kompletterar varandra väl och utgör en stark plattform för fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Vi ser vårt ägande i Knowit som en långsiktig investering i ett av Nordens starkaste och mest snabbväxande tjänstebolag inom digitalisering och med goda möjligheter att få extra hävstång på Cybercoms fina hållbarhetsposition, säger Olof Cato, vd Formica capital och styrelseordförande Cybercom.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156