23948sdkhjf

SKF: Det går bättre för industrin än för fordon

SKF:s industriverksamhet levererade ett starkt resultat, medan fordonsverksamheten har stannat av.

Under tredje kvartalet låg efterfrågan på en stadig nivå. Industriverksamheten, som står för cirka 75 procent  av försäljningen, behöll sin kraftiga medvind, trots logistikbegränsningar och kostnadsinflation. Fordonsverksamheten påverkades markant av våra nyckelkunders produktionsminskningar, i synnerhet i september. Vi har därför i hela verksamheten arbetat hårt för att mildra de negativa effekterna av dessa yttre faktorer. 

Det skriver Rickard Gustafson, vd och koncernchefen i SKF:s kvartalsrapport. 

Bolagets organiska tillväxt var under kvartalet på åtta procent där industriverksamheten ökade med hela 13 procent och fordonsverksamheten minskade med -5 procent. 
Det justerade rörelseresultatet var 2 672 (2 475) miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen 13,3 procent.

Trots utmanande förhållande under kvartalet levererade industriverksamheten ett starkt resultat. SKF ser en särskilt stark ökning bland industriella drivsystem, industriell distribution och applikationer till tunga arbetsfordon. 

Fordonverksamheten påverkades av bolagets nyckelkunders minskade produktion, ofta med kort varsel. Detta ledde till minskad produktion, mindre försäljning och ökade lagernivåer. Den underliggande efterfrågan på bilar är stark och SKF vill möta den fortsatta osäkerheten med åtgärder att skydda marginaler. Detta ska göras i form av att se över handelsvillkor och tillverkningskapacitet.

Kassaflödet under kvartalet var 1 470 miljoner kronor, främst till följd av ökade lager på grund av logistiska flaskhalsar, nedstängningar hos kunder och högre investeringar.
SKF-koncernen har ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten, bland annat ett nettonollutsläpp år 2030. 

Hållbarhet, det är något SKF satsar på. I kvartalsrapporten nämns det att bolaget tar nästa steg med ambitionen att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i hela leveranskedjan till 2050.

Eftersom stål är den främsta utsläppskällan i SKF:s leveranskedjan har bolaget inlett ett samarbete med partners och leverantörer, bland annat SteelZero, Responsible Steel och Luleå universitet. Detta görs för att skynda på utvecklingen av fossilfritt stål SKF:s lager.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.14