23948sdkhjf

SKF meddelar både resultat och ny strategi

SKF gjorde ett starkt helår berättar vd och koncernchef Rickard Gustafson i företagets rapport.

Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet 2021 till 20 986 miljoner kronor från motsvarande siffra år 2020 som var 19 572 miljoner.

Rörelseresultatet ökade till 2 594 miljoner kronor från 2020 års 2 210 miljoner.

Nettokassaflöde efter investeringar före finansiering minskade till 823  miljoner kronor från 2020 års 1 901 miljoner.

– Under fjärde kvartalet arbetade vi hårt med att mildra den ökande kostnadsinflationen som har fortsatt att accelerera. Totalt sett kunde vi kompensera för ungefär 700 av de 1 660 miljoner kronor i kostnadsökningar, vilket inte är en tillfredsställande nivå, kommenterar han och fortsätter:

– Med tanke på den fortsatta och exceptionellt höga kostnadsinflationen genomför vi nu ytterligare övergripande prisökningar och fortsätter att fokusera på kostnadseffektivitet, eftersom vi under året räknar med fler flaskhalsar i leveransked­jan. Det är en nödvändig åtgärd för att skydda vår verksamhet och kunna fortsätta investera i innovation och produktutveckling, så att vi bättre kan stödja våra kunder.

– I det långsiktiga perspektivet fortsätter vi att investera för att stärka vår konkurrenskraft och komma närmare våra kunder.

Han hänvisar också till ett meddelande företaget skickat ut om att de nu ökar takten på resan mot att bli en ännu mer innovativ, tillväxtfokuserad och lönsam industriaktör.

Detta ska ske genom att de investerar i industrier och produkter, upprättar en decentraliserad styrmodell där enheter har fullt operationellt och finansiellt ansvar, skapar utökad strategisk flexibilitet genom att etablera en självständig fordonsverksamhet, har ökat fokus på teknikutveckling i prioriterade industrier och påskyndar digitalisering och regionalisering av värdekedjan.

– I morse tillkännagav vi innehållet i vårt nya strategiska ramverk som ska vägleda oss i vårt arbete där vi strävar efter att utveckla vår verksamhet snabbare och mer lönsamt än tidigare. 

Han ger också en framtidsspaning:

– När vi blickar framåt mot första kvartalet 2022 förväntar vi oss en organisk försäljningstillväxt med ett lågt ensiffrigt tal. Industriverksamheten förväntas öka medan fordonsverks­verksamheten förväntas minska. För helåret 2022 förväntar vi oss en organisk försäljningstillväxt med 5 till 10 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.753