23948sdkhjf

Volvo Cars: högsta omsättning och lönsamhet någonsin

Volvo Cars rapporterar sin högsta omsättning och lönsamhet någonsin för helåret 2021. Efterfrågan på företagets bilar var fortsatt stark och försäljningen ökade, trots en ihållande brist på komponenter inom bilindustrin.

Företagets omsättning för helåret 2021 uppgick till 282 miljarder kronor.

– 2021 var ett år som vi på Volvo Cars kan vara stolta över. Trots en ihållande komponentbrist inom bilindustrin, så ökade vi vår globala marknads andel och levererade företagets hösta omsättning och lönsamhet någonsin, kommenterar Håkan Samuelsson, vd och koncernchef på Volvo Cars.

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet visar att omsättningen var 80,1 miljarder kronor vilket är 6 procent lägre än samma period förra året.

– Vi hade en stark efterfrågan och orderingång, men begränsades av produktionen. Den negativa effekten av lägre volymer motverkades av en stark prisrealisering och en ökad försäljning av bilar med högre marginal. Å andra sidan så påverkade vår andel av inkomsterna från joint ventures och intressebolag rörelseresultatet negativt, främst på grund av kostnader relaterade till Polestars tidiga utvecklingsfas samt en ändring hänförlig till Polestars bedömning av uppskjutna skattefodringar, kommenterar Håkan Samuelsson.

Bilförsäljningen under fjärde kvartalet föll 20 procent jämfört samma period 2020. Av den totala försäljningen utgjorde elektrifierade modeller 34 procent – plug-in hybrider 28 procent och helt elektriska bilar 6 procent.

För helåret 2022 förväntar sig företaget att andelen helt elektriska bilar som del av den totala försäljningen kommer att fördubblas jämfört med helåret 2021.

Han ger också sin syn framåt.

– Blickar vi framåt, så är osäkerheten fortsatt hög. Även om komponentbristen har lättat något, så förblir den en begränsande faktor. Samtidigt ser Volvo Cars en fortsatt stark efterfrågan från kunder och företaget förväntar sig att elektriska bilar kommer att växa snabbare än marknaden i sin helhet. Detta möjliggör fortsatt volymtillväxt 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094