23948sdkhjf

Insändare: Framtidens verkstad och behovet av modern skärvätskehantering

Starka globala trender som urbanisering, globalisering och hållbarhet driver på den tekniska utvecklingen, och sätter samtidigt agendan för det dagliga arbetet inom den skärande bearbetningsbranschen och behovet av en modern skärvätskehantering.

Hållbar produktion och konsumtion Vi blir snabbt fler som flyttar till städerna, trenden är tydlig över hela världen – även i Sverige. Flytten till storstaden motiveras ofta med möjlighet till bra utbildning och karriär. Antalet globala konsumenter ökar snabbt och våra livsstilsval kräver alltmer avancerade produkter och lösningar samtidigt som vi har insett att resurserna är begränsade. Det gör att det redan idag är ett krav att produktion och konsumtion måste vara hållbar över tid.

Industri 4.0 är redan här Globaliseringen ger utrymme för en bredare potentiell marknad med fler aktiva aktörer. Samtidigt gör konkurrensen att man sätter allt högre produktivitetsmål. Dessutom har flytten till storstaden inneburit att vi valt yrken utanför industrin vilket gjort det allt besvärligare att rekrytera kunniga medarbetare som behövs i ett modernt industriföretag.

För att nå dessa utmanande produktivitetsmål, motverka höga lönekostnader och brist på kunnig personal investerar man i avancerade CNC-maskiner och verktyg, robotlösningar, automatiserad material- och verktygshantering – det vill säga alla möjliga former av automation och IT. Industri 4.0 är redan här och man uppskattar att vid 2025 kommer 50 miljarder enheter inom industrin vara uppkopplade.

Skärvätskehanteringen behöver uppmärksammas tydligare Vid inköp av ny utrustning för skärande bearbetning ligger fokus på produktivitet, prestanda och toleranser för bearbetningen. Skärvätskehanteringen får liten uppmärksamhet eftersom ansvaret är otydligt och delas mellan olika avdelningar; produktion, underhåll, inköp, miljö och den externa vätskeleverantören. Med få krav från köparen har inte mycket teknisk utveckling skett, vilket resulterat i drift- och underhållsproblem samt extra kostnader under produktion.

Operatörens värdefulla arbetstid går alltså åt till att övervaka och hålla i gång den skärande bearbetningen. Det innebär idag ofta en modern robotcell med flera CNC-maskiner, där automation använts för att minimera avvikelser och störningar inklusive en sänkt risk för mänsklig påverkan. Vid samma maskin måste operatören manuellt mäta, notera och sedan åtgärda avvikelser i kvaliteten på skärvätskan, vilket ingen produktionsledare upplever fungerar som det ska.

Skärvätskan har en stor betydelse för det operativa resultatet I produktkalkylen är inköpskostnaden för skärvätska relativt låg, ofta runt 1 procent, men den faktiska och totala påverkan på det operativa resultatet är ofta så högt som 8–16 procent. Detta på grund av att ineffektiv skärvätskehantering leder till:

  • Oplanerade stopp
  •  Svårigheter att göra rent
  • Arbete och kostnader för destruktion av skärvätska
  • Kortare livslängd för maskin och verktyg
  • För hög förbrukning av skärvätska
  • Sänkt produktkvalitet med påföljande kostnader för åtgärd och förlorade produktionstid
  • Ohälsa på grund av höga bakterienivåer samt användande av biocider

Det finns en rejäl utmaning och komplex kravbild för bearbetningsindustrin gällande höga produktivitetskrav, hållbarhet, ett allt tydligare miljöansvar, en fortsatt brist på personal samt ständig jakt på att sänka kostnaderna. Det finns därmed stora möjligheter att ytterligare höja produktiviteten genom att modernisera hanteringen av skärvätskan.

Per Vesterberg, Wallenius Water Innovation

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
SKF fortsätter förstärkas i Asien
Elmia Subcontractor i bilder
Alfa Laval: ”Fann vägar till en bättre framtid”
Så påverkar lågkonjunkturen Sandvik: ”Gäller att vara snabbfotad”
Tuffar på i en onormal värld
Salamandrar äventyrar bygge av Volvofabrik
Andra Nordiska Medier
Metal Supply SE
Process Nordic
UochD

Sänd till en kollega

0.457