23948sdkhjf

Trelleborgs kvartalsrapport: bästa kvartalet hittills

– Årets första kvartal kännetecknades av en stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Ebit, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25 procent och rörelsemarginalen uppgick till 17,3 procent (16,9). Detta var det bästa kvartalet hittills avseende såväl Ebit som Ebit-marginal, trots fortsatta utmaningar i form av ökande priser på råmaterial, energi och transporter, kommenterar Trelleborgs vd och koncernchef Peter Nilsson årets första kvartal och fortsätter: 

– Efterfrågan var god inom flertalet industrier, och orderboken i slutet av kvartalet var på sin högsta nivå hittills. Vi har generellt ett högt kapacitetsutnyttjande i våra tillverkningsanläggningar vilket skapat en god effektivitet. Den förvärrade geopolitiska situationen i vårt närområde spär på utmaningarna vad gäller råvarutillförsel och transporter, men hade endast en begränsad påverkan under det första kvartalet. Den generella kostnadsinflationen har vi hittills lyckats balansera väl med egna prisjusteringar och effektivitetsförbättringar.

Nettoomsättningen uppgick till 7 095 miljoner kronor att jämföra med motsvarande siffra förra året som var 5 822 miljoner.

Ebit exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 230 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 982 miljoner.

Det operativa kassaflödet uppgick till 328 miljoner kronor att jämföra med förra årets 484 miljoner.

 Han tittar även framåt.

– Tillgänglighet på vissa råmaterial och transportkapacitet utgör fortfarande en begränsning. Det gäller även bristen på arbetskraft i en del geografier. Samtidigt ser vi en stor potential i att växa både organiskt och genom förvärv inom närliggande produkter och lösningar som kompletterar och stärker våra befintliga erbjudanden. Vår starka finansiella ställning tillåter även ett återköpsprogram av egna aktier, vilket påbörjades under kvartalet och kommer fortsätta framåt, kommenterar Peter Nilsson och avslutar: 

– Den stora geopolitiska osäkerheten gör att marknadsutsikten i många aspekter är svårbedömd. Vår rekordhöga orderbok och goda marknadspositioner gör dock att vi kan blicka framåt med försiktig tillförsikt. Vår samlade bedömning i nuläget är att efterfrågan för det andra kvartalet kommer kvarstå på samma goda nivå som under det första kvartalet. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078